Rodzaje zabezpieczeń banknotów

Banknoty posiadają różne rodzaje zabezpieczeń, które ze względu na ich właściwości możemy podzielić na grupy:

Banknot 10 zł

Ze względu na budowę i materiały banknotów – na przykładzie banknotu 10 zł Polskiego nominału, który w roku 2014 został zmodernizowany. Najważniejszą zmianą w tm przykładowym banknocie było odkryte pole znaku wodnego, oraz ulepszone zabezpieczenie rectro-verso, czyli uzupełniający się druk obustronny. Poszczególne nominały zostały zmodernizowane dodatkowymi zabezpieczeniami.

 


Budowa przykładowego banknotu – opis poszczególnych zabezpieczeń.

Staloryt nowe zabezpieczenia

Staloryt nowe zabezpieczenia

staloryt stare zabezpieczenia

staloryt stare zabezpieczenia

Staloryt – Elementy banknotu wykonane tą techniką są w charakterystyczny sposób wyczuwalnew dotyku.
Znak wodny – Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.,Podczas oglądania banknotu pod światło widać wielotonowy znak wodny -,powtórzenie portretu władcy ze strony przedniej, oraz jednotonowy jasny,(filigran) – cyfrowe oznaczenie nominału.  

Znak wodny nowe zabezpieczenia

Znak wodny nowe zabezpieczenia

Znak wodny stare zabezpieczenia

Znak wodny stare zabezpieczenia

Nitka zabezpieczająca na dole dotychczasowe, na górze zmodernizowane zabezpieczenia

Nitka zabezpieczająca na dole dotychczasowe, na górze zmodernizowane zabezpieczenia

Nitka zabezpieczająca – Podczas,oglądania banknotu pod światło widać nitkę zabezpieczającą z mikro,tekstem zawierającą cyfrowe oznaczenie nominału i skrót waluty, czytelne,również w odbiciu lustrzanym.
Recto-verso Elementy szaty graficznej oglądane w świetle przechodzącym uzupełniają się i tworzą pełny obraz.
Rectro Verso nowe zabezpieczenia

Rectro Verso nowe zabezpieczenia

Efekt kątowy stare zabezpieczenia

Efekt kątowy dotychczasowe zabezpieczenia

Efekt kątowy – W banknocie zmodernizowanym, tak jak i w dotychczasowym w pojedynczym efekcie kątowym w zależności od kąta patrzenia cyfrowe oznaczenie nominału zmienia się z jasnego na ciemne.
Farba metalizowana – W,banknocie może występować farba która ma metaliczny połysk, w banknocie,10 zł zmodernizowanym w 2014 roku farba metalizowana niewystępuje.
Farba metalizowana stare zabezpieczenia

Farba metalizowana dotychczasowe zabezpieczenia

Mikrodruki stare zabezpieczenia

Mikrodruki dotychczasowe zabezpieczenia

Mikrodruki – Drobne napisy wykonane z dużą precyzją techniką druku stalorytniczego,lub offsetowego. Najmniejszy tekst na banknocie powinien być wyraźny i,czytelny w powiększeniu.
Zabezpieczenia utajone – W banknocie poszczególne elementy graficzne stają się widoczne w świetle ultrafioletowym.
Zabezpieczenia utajone stara wersja

Zabezpieczenia utajone stara wersja

Zabezpieczenia utajone nowa wersja

Zabezpieczenia utajone nowa wersja

Stare zabezpieczenia IR

Stare zabezpieczenia IR

 Nowe zabezpieczenia IR

Nowe zabezpieczenia IR

Zabezpieczenia w podczerwieni – W banknocie elementy graficzne stają się widoczne w świetle w podczerwieni.

Opracowane przez BIURONET Kraków, na podstawie materiałów treningowych Narodowego Banku Polskiego.